Logg inn

Hva er kretsstyret

Hva er oppgaven til kretsstyret?

Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. Kretsstyret velges av kretstinget og står for den daglige ledelsen av kretsen.

Kretsstyrets oppgaver:
• å fremme Norges speiderforbunds mål i eget område
• å være forbundets representant overfor gruppene i området
• å holde løpende kontakt med den enkelte speidergruppe og gi støtte og praktisk hjelp i det løpende arbeidet
• å gjennomføre aktiviteter som støtter arbeidet i gruppene
• å være gruppenes representant overfor forbundet.

Program, ledertrening og organisasjon:
• Starte nye grupper og legge til rette for ekspansjon i eksisterende grupper.
• Utvikle og formidle programtilbud og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål blir ivaretatt.
• Gi tilbud om ledertrening og lederutvikling, herunder Norges speiderforbunds grunntrening, trening av førerpatruljer og konkret opplæring i bruk av treningsprogrammet.
• Synliggjøre speiding i kretsen.
• Gjennomføre felles arrangementer.

Administrasjon:
Godkjenne ledere i gruppene og i kretsen.
• Utarbeide forslag til årsmelding og regnskap. Utarbeide arbeidsplan og budsjett for det enkelte år, samt nødvendige planer for fremtiden.
• Forberede og gjennomføre kretstinget. Følge opp kretstingets vedtak og arrangementer.
• Gi innstilling i alle saker som skal behandles av kretstinget.
• Holde kretsens administrasjon.
• Ansette eventuelle medarbeidere og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte.
• Sette i verk forbundets vedtak som gjelder kretsen og gruppene.
• Gi uttalelse i saker som gruppene sender forbundet.

Andre oppgaver:
• Være Norges speiderforbunds politiske ledd i kretsen og spesielt opprettholde et godt forhold til myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner

Kretsleder

Henning Ytterstad
kretsleder@fredrikstadkrets.no
48866424

Adresse

Fredrikstad Krets av Norges Speiderforbund
Postadresse: Narntegata 9, 1636 Gamle Fredrikstad
Regningsadresse: Kardemommekroken 19, 1621 Gressvik

Leder i speiderrådet

Karl-Erik Onstad
leder@fredrikstadspeiderne.no
93262178