Logg inn

Hva er speiderrådet

Speiderorganisasjonene i Fredrikstad kommune har de siste årene hatt en jevn medlemsmasse på 750 betalende medlemmer. Disse er fordelt på tolv lokallag som dekker det meste av kommunen og er samlet under Fredrikstad Speiderråd.De er viktige bidragsytere til det vanlige friluftslivet for barn, unge og barnefamilier.

Speidingen henter sine medlemmer fra alle samfunnslag og er med dette en viktig del av vårt demokrati, som en brobygger for vennskap og forståelse for de nye generasjoner. Speidingen har friluftsliv som et sentral virkemiddel for å få til utvikling hos medlemmene, og selv om friluftslivets egenart og muligheter for folk flest har endret seg gjennom de hundrede år speiderorganisasjonene har vært en del av Fredrikstads foreningsliv, ser vi at mange av våre lokallag stadig utfordrer sine medlemmer, med moderne og mer krevende form for aktiviteter.

Dette er ofte ressurskrevende for lokallagene, både økonomisk og i forberedelser, kurs m.m. Her oppleves kommunen ofte som en god støttende aktør.

Kretsleder

Henning Ytterstad
kretsleder@fredrikstadkrets.no
48866424

Adresse

Fredrikstad Krets av Norges Speiderforbund
Postadresse: Narntegata 9, 1636 Gamle Fredrikstad
Regningsadresse: Kardemommekroken 19, 1621 Gressvik

Leder i speiderrådet

Karl-Erik Onstad
leder@fredrikstadspeiderne.no
93262178